Финансирование ЕС

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO- WSL na lata 2014-2020

There is no translation available.

31 marca 2017 r. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. zakończył z sukcesem realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

Подробнее...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej

There is no translation available.

W dniu 23.11.2016 r Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu, ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.

 

Подробнее...

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013

There is no translation available.

31 grudnia 2013 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania".

Подробнее...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym

There is no translation available.

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Подробнее...

Региональная оперативная программа для Силезского воеводства – диагностика высокого напряжения 250 кВ

Измерительно-исследовательское предприятие энергетики ООО «ЭНЕРГОПОМЯР-ЭЛЕКТРИКА»  («ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA») участвует в проекте, который финансируется совместно с Европейским Союзом из Европейского фонда регионального развития

Подробнее...

Региональная оперативная программа для Силезского воеводства – участие фирмы «Энергопомяр-Электрика» в выставке «Ампер»

Измерительно-исследовательское предприятие энергетики ООО «ЭНЕРГОПОМЯР-ЭЛЕКТРИКА»  («ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA») участвует в проекте, который финансируется совместно с Европейским Союзом из Европейского фонда регионального развития

Подробнее...