Каталог услуг

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym

There is no translation available.

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mobilnego zespołu szybkiego reagowania ma na celu rozpoznanie rozmiarów awarii, identyfikację jej przyczyn i ocenę jej skutków, wykonanie badań i pomiarów poawaryjnych urządzeń, określenie zakresu uszkodzeń i możliwości ich eliminacji, wprowadzenia, po naprawie lub ich wymianie na nowe, urządzeń do eksploatacji.

Подробнее...

Диагностика трансформаторов и электрической изоляции

Деятельность Группы по испытаниям трансформаторов и изоляции включает в себя весь объем работ, связанных с этим вопросом, в частности ...

Подробнее...

Testy dla farm wiatrowych

There is no translation available.

ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA jest uznawaną przez OSP firmą ekspercką, która od wielu lat zajmuje się organizacją i realizacją testów weryfikujących spełnienie wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (lub Dystrybucyjnej) przez konwencjonalne jednostki wytwórcze w elektrowniach cieplnych i wodnych oraz przez farmy wiatrowe w pełnym ich zakresie.

Подробнее...

Послемонтажные и эксплуатационные испытания, послеаварийные испытания электрооборудования

Наш коллектив осуществляет послемонтажные и эксплуатационные испытания, а также послеаварийные испытания электрической аппаратуры во всем диапазоне напряжений.

Подробнее...

Система управления в испытательных и калибровочных лабораториях

Опираясь на многолетний опыт внедрения и поддержания системы управления в наших лабораториях, аккредитованных Польским центром аккредитации, Группа обеспечения качества предлагает широкий спектр профессиональных услуг в сфере системы управления в соответствии с требованиями нормы PN-EN ISO / IEC 17025:2005 + изменения.

Подробнее...

Энергетические телекоммуникации и телемеханика

Obiekt badańWykonujemy projekty, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń energetycznej telefonii nośnej oraz urządzeń światłowodowych dla potrzeb telekomunikacji, telezabezpieczeń i nadzoru stacji elektroenergetycznych.

Подробнее...

Ротационные машины

Наши специалисты выполняют любые виды испытаний ротационных машин (турбогенераторов, гидрогенераторов, электродвигателей) любого напряжения и мощности, в частности ...

Подробнее...

Ввод в эксплуатацию оборудования электрических подстанций и систем

Obiekt badań

Наш коллектив проводит послемонтажные и приемо-сдаточные испытания устройств вновь построенных подстанций. Мы также осуществляем контрольные испытания, периодические эксплуатационные испытания электростанций всех уровней напряжения. Мы выполняем работы в области электроэнергетики, а также промышленной энергетики.

Подробнее...

Измерение частичных разрядов электрическим методом

Отдел измерения электромагнитных полей и частичных разрядов  осуществляет  измерение частичных разрядов (wnz) при помощи электрического автономного метода (off-line).

Подробнее...

Испытания ограничителей перенапряжений (клапанных молниеотводов)

Имеющееся у нас оборудование  позволяет нам проводить диагностические испытания устройств защиты от перенапряжений (клапанных молниеотводов), работающих (предназначенных для работы) в системах электропитания любого уровня напряжения, в том числе в высоковольтных сетях.

Подробнее...