Laboratorium Badawcze

W zakresie akredytacji pracownia wykonuje następujące badania:
 • pomiary równoważnego poziomu dźwięku A w zakresie od 20 dB do 140 dB pochodzącego od elektrowni, elektrociepłowni, stacji elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia i innych zakładów przemysłowych – zgodnie z metodą referencyjną, załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1542 z wyłączeniem pkt. F,
 • pomiary równoważnego poziomu dźwięku A w zakresie od 20 dB do 140 dB pochodzącego od napowietrznych linii elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia – zgodnie z metodą referencyjną, załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1542 z wyłączeniem pkt. F oraz zgodnie z Polską Normą PN-N-01339:2000 „Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”,
 • pomiary równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku A w zakresie od 20 dB do 140 dB w pomieszczeniach i budynkach – zgodnie z Polską Normą PN-87/B-02156 „Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach”,
 • pomiary ciśnienia akustycznego w celu obliczenia powierzchniowego poziomu dźwięku A w zakresie od 20 dB do 140 dB i obliczenia skorygowanego poziomu mocy akustycznej A maszyn i urządzeń – zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 3746:2011 „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk”,
 • pomiary ciśnienia akustycznego w celu obliczenia powierzchniowego poziomu dźwięku A w zakresie od 20 dB do 140 dB i obliczenia skorygowanego poziomu mocy akustycznej A transformatorów, dławików bez ograniczenia napięcia i ich urządzeń chłodzących – zgodnie z Polską Normą PN-EN 60076-10:2003 „Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku”, z wyłączeniem pkt. 12.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269 (dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Osobą autoryzującą sprawozdania z badań jest inż. Ireneusz Malciak.

Do wykonania wyżej wymienionych badań wykorzystujemy najnowszą aparaturę pomiarową.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • inż. Ireneusz Malciak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 39.

Pliki do pobrania

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary i obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269, dostępnym na każde życzenie Klienta (niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl). Źródłami pól mogą być obiekty elektroenergetyczne lub przemysłowe takie jak linie wysokiego napięcia, transformatory, stacje transformatorowo-rozdzielcze i inne urządzenia zasilane energią elektryczną. Występują one głównie w energetyce i przemyśle, ale niektóre z nich zlokalizowane są na obszarach ogólnie dostępnych: w sąsiedztwie lub wewnątrz budynków mieszkalnych, w zakładach pracy lub w miejscach wypoczynku.

Wykonujemy

 1. Pomiary natężenia pola-EM:
 • w środowisku, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883)),
 • w środowisku pracy, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych (zgodnie z metodyką opublikowaną w „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 2016, nr 4 (90) s. 91-150),
 • w środowisku pracy (zgodnie z Polską Normą PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Arkusz 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy).
 1. Obliczenia natężenia pola-EM
 • w środowisku, w otoczeniu elektroenergetycznych linii napowietrznych (zgodnie z własną procedurą badawczą).

 

Osobą autoryzującą sprawozdania z badań jest mgr inż. Ireneusz Hasiec.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Ireneusz Hasiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 49.

Pliki do pobrania

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Termowizyjnych w zakresie akredytacji wykonuje termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na urządzeniach elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269 (dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Należą do nich:

 • termowizyjne pomiary elementów toru prądowego rozdzielni wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz linii napowietrznych,
 • termowizyjne pomiary transformatorów,
 • termowizyjne pomiary generatorów,
 • termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na powierzchni płaszcza izolacji cieplnej kotłów energetycznych, turbin, elektrofiltrów oraz rurociągów technologicznych i ciepłowniczych,
 • termowizyjna kontrola drożności rur ekranowych kotłów energetycznych.

W przypadku, gdy wymagane jest włączenie do sprawozdania z badań opinii i interpretacji, sporządzane są one przez upoważnione osoby posiadające odpowiednie kompetencje. Osobą upoważnioną do wydawania opinii i autoryzującą sprawozdania z badań w zakresie badań termowizyjnych jest:

 • Krzysztof Patschek

Działalność prowadzimy od 1973 roku. Wdrażaliśmy diagnostykę termowizyjną w krajowej energetyce, opracowując między innymi temperaturowe kryteria oceny połączeń prądowych na stacjach i liniach elektroenergetycznych, wprowadzaliśmy do stosowania technikę lotniczą do kontroli termowizyjnej napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz opracowaliśmy metodę kontroli drożności rur kotłów energetycznych.

48-219
48-216
48-217
48-218

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Krzysztof Patschek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 49, 691 856 350,
 • Mariusz Wacławek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 38, 693 280 041.

Pliki do pobrania

Laboratorium Badawcze nr AB 269

Laboratorium Badawcze nr AB 269

AP 063Kompetencje, jakość i rzetelność potwierdza certyfikat akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji nr AB 269.

Kierownictwo Laboratorium:

Kierownik Laboratorium - inż. Ireneusz Malciak

Zastępca Kierownika Laboratorium - mgr inż. Mariusz Wacławek

Kierownik ds. Jakości - mgr inż. Mariusz Wacławek

W skład Laboratorium Badawczego wchodzą:

Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych

Pracownia Pomiarów Hałasu i Drgań

 

Laboratorium jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB".

 

Pliki do pobrania

# Tytuł Rozmiar Pobierz
Certyfikat akredytacji AB 269 459,18 kb Pobierz

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2021 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.