60-lecie oddziału SEP

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście i wieloletni członkowie Koła nr 2 SEP przy Energopomiarze.

W trakcie uroczystości 2 członków naszego Koła odznaczono Srebrną Odznaką Honorową SEP, a nasze Koło znalazło wśród Kół wyróżnionych za aktywność i prężną działalność techniczną. W ramach przyznanej nagrody Koło otrzymało akwafortę prof. Stanisława Fryzego – patrona Oddziału Gliwickiego SEP.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.