SEP na Konferencji w Wiśle

Głównym organizatorem konferencji był ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. przy współudziale innych firm związanych z energetyką zawodową i przemysłową  i przy wydatnym wsparciu Koła nr 2 SEP przy Energopomiarze.

Tegoroczna tematyka konferencji obejmowała nie tylko szeroko pojęte zagadnienia związane z zarządzaniem eksploatacją transformatorów, ale także po raz pierwszy poruszyła problemy o charakterze technicznym, dotyczącym przekładników prądowych i napięciowych, którym poświęcono specjalną sesję.

Konferencji towarzyszyła wystawa 19 firm produkcyjnych i usługowych, oferujących swoje wyroby, wspomagające eksploatację i badania transformatorów.

Oprócz wspomnianych wystawców swoje stoisko miało również Koło nr 2 SEP przy Energopomiarze, promujące osiągnięcia wydawnicze pracowników Spółki. Na stoisku bezpośrednio sprzedawano lub przyjmowano zamówienia na następujące publikacje wydane przez Spółkę:

  • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012,
  • Ramowa Instrukcja Generatorów Synchronicznych 2009,
  • Diagnostyka Techniczna i Monitoring Transformatorów 2013.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.