Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Na zebraniu wybrano nowy Zarząd Koła na kadencję 2018-2022 w składzie:

  • Prezes Koła: Urszula Nabiałczyk,
  • Skarbnik: Barbara Zyskowska,
  • Sekretarz: Grzegorz Czempik,
  • Członkowie Zarządu: Jarosław Bober i Dariusz Janecki.

Należy podkreślić fakt, że wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu, zarządzali Kołem już w poprzednich dwóch kadencjach.
Koleżanka Prezes przedstawiła wstępny Plan działania na nową kadencję, w którym znalazły się przede wszystkim wszystkie dotychczasowe kierunki działalności Koła.   

Ponadto, spośród uczestników zebrania wybrano 9 kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, które odbędzie się wiosną 2018 roku.                                                                                  

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.