Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów – Wisła 2004

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2004 r. w Ośrodku Konferencyjnym STOK w Wiśle-Jaworniku odbyła się po raz kolejny konferencja, której głównym tematem było: ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFROMATORÓW

Organizatorem konferencji był Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o.

przy współudziale:

 • ABB Spółka z o.o.
 • ALSTOM T&D S.A. Zakład Transformatorów Mikołów
 • EV Żychlińskie Transformatory Spółka z o.o.
 • Instytutu Energetyki O/Transformatorów Łódź
 • PPRE Energoserwis S.A. Lubliniec
 • ZREW Warszawa S.A. Transformatory Janów

Patronat nad konferencją sprawowały:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Polskie Towarzystwo Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki

Prawidłowe zarządzanie eksploatacją transformatorów powinno być prowadzone w oparciu o procedury operacyjne, których głównym celem jest zapewnienie wysokiej ich niezawodności. Wymaga to hierarchicznego uporządkowania szeregu problemów, z których szczególnie ważne, to procedury postępowania w bieżących działaniach operacyjnych, pracach diagnostycznych i konserwacyjno–remontowych. Ich realizacja wymaga dysponowania nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, wskazówkami dotyczącymi postępowania w zdarzeniach zakłóceniowych i posiadanie innych informacji umożliwiających formułowanie właściwych wniosków i zaleceń.

Zarządzanie eksploatacją powinno przewidywać takie dobranie procedur postępowania, które uwzględnią normalne i zakłóceniowe narażenia eksploatacyjne oraz wynikające z nich zmiany będące skutkiem zarówno fizykalnych procesów starzeniowych jak również zdarzeń o charakterze awaryjnym. Dbałość o niezawodną pracę transformatorów narzuca potrzebę dysponowania wiarygodnymi informacjami o ich stanie technicznym i możliwości ich dalszej niezawodnej pracy.

Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie zagadnień dotyczących:

 • ekonomicznych i organizacyjnych problemów eksploatacji transformatorów. Efektywnej eksploatacji w aspekcie kosztów i czasu;
 • diagnostyki technicznej transformatorów. Nowych metod badań i ich skuteczności. Diagnostyki realizowanej w zależności od stanu transformatora i aktualnych potrzeb (condition-based);
 • awaryjności i uszkodzeń eksploatacyjnych;
 • optymalnej strategii w zakresie czynności renowacyjnych i wymiany transformatorów. Zmniejszenia kosztów przeglądu, rewizji i remontów przez szybkie wykrywanie usterek i kontrolę ich rozwoju oraz niedopuszczenia do poważniejszych uszkodzeń;
 • eksploatacji olejów mineralnych i syntetycznych płynów izolacyjnych. Nowych gatunków olejów aktualnie wprowadzonych. Doświadczeń w stosowaniu płynów syntetycznych;
 • wymagań technicznych i ekonomicznych zakupu partii transformatorów;
 • nowych konstrukcji transformatorów i modernizacji starych jednostek;
 • monitoringu i diagnostyki w systemie „on-line”;
 • zasad ubezpieczenia transformatorów i likwidacji szkód.

20-150
20-148
20-146
20-147
20-145
20-144
20-141
20-139
20-140
20-138

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.