Zarządzanie eksploatacją transformatorów - Wisła 2008

W dniach 16 - 18 kwietnia 2008 r. w Ośrodku Konferencyjnym STOK w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja p.t.:

"ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFROMATORÓW” W konferencji wzięła udział rekordowa ilość uczestników - ok. 260 osób.

Organizatorem konferencji był: Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o.
przy współudziale:

 • ABB Spółka z o.o. Oddział w Łodzi,
 • AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów Mikołów,
 • Energoserwis SA Lubliniec,
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.,
 • Polimex-Mostostal SA Zakład ZREW Oddział Transformatory Łódź.

Patronat nad konferencją sprawowały:

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych,
 • PSE-Operator SA,
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich.

Tematem wiodącym konferencji, której przyznano status regionalnej konferencji CIGRE, było ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW. Omawiane były zagadnienia związane z zapewnieniem wysokiej niezawodności transformatorów energetycznych, zmniejszenia przerw w dostawie energii zgodnie z prawem energetycznym przez optymalne wykorzystanie transformatorów, zwłaszcza ich mocy przesyłowej.

Działania związane z zarządzaniem eksploatacją transformatorów rozważać powinny nie tylko skutki naturalnych narażeń roboczych i zakłóceniowych, lecz przede wszystkim określać procedury świadomej i celowo prowadzonego zarządzania personelem obsługi. Ingerencja ta, która z jednej strony dotyczy różnorakich zagadnień związanych z pracą transformatorów, z drugiej omawia różne procedury profilaktyczne oraz badania diagnostyczne mające na celu utrzymanie transformatorów w stanie normalnej pracy.
Ich realizacja wymaga nowoczesnych metod badawczych, jednoznacznych wskazówek dotyczących postępowania w zdarzeniach zakłóceniowych i informacji umożliwiających formułowanie poprawnych wniosków i zaleceń.

W prezentowanych referatach zawarte były doświadczenia praktyczne osób odpowiedzialnych za eksploatację transformatorów, jak i wyniki badań oraz analiz technicznych. Stanowiły one szeroką bazę do dyskusji i opracowania wniosków o szerokim zakresie zastosowania. Uczestnicy obrad podsumowując tegoroczną konferencją wytyczyli kierunki działania na najbliższe lata, które zostały wyeksponowane w postaci wniosków pokonferencyjnych. Najważniejszym przesłaniem płynącym z tych wniosków nie tylko do uczestników konferencji, ale również do wszystkich osób zarządzających eksploatacją Systemu Elektroenergetycznego było:

 • utrzymanie 2-letniego cyklu organizowania konferencji „Zarządzanie eksploatacją transformatorów”, powierzając organizację ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice,
 • w związku z wprowadzaniem nowych metod badań transformatorów do praktyki eksploatacyjnej, zobowiązuje się zespół redakcyjny Instrukcji Eksploatacji Transformatorów do sporządzenia uzupełnień w treści Instrukcji i udostępniania ich użytkownikom,
 • zarządzanie eksploatacją transformatorów wymaga tworzenia i bieżącego uzupełniania bazy transformatorów,
 • nadzór nad stosowanymi w Polsce olejami transformatorowymi tradycyjnie należy powierzyć ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice. Jednocześnie zobowiązać Energopomiar do bieżącego informowania wytwórców transformatorów oraz jednostek energetyki zawodowej i przemysłowej o jakości olejów i występujących zagrożeniach,
 • przy doborze podociążeniowych przełączników zaczepów i prowadzeniu ich serwisu należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną.
  Producenci transformatorów powinny zostać zobowiązani do dostarczania użytkownikom pełnej i zaktualizowanej dokumentacji ppz,
  rozwinięcie metody FRA i opracowanie kryteriów w oparciu o prace modelowe i eksploatacyjne,
  z uznaniem przyjęto inicjatywę wydania przewodnika dotyczącego stosowania współczesnych metod pomiarowych transformatorów
  kolejne konferencje „Zarządzanie eksploatacją transformatorów” powinny rozpoczynać się od sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej konferencji.

228-707
228-706
228-705
228-700
228-696
228-695
228-694
228-674
228-693

Pliki do pobrania

# Tytuł Rozmiar Pobierz
Zdjęcie grupowe 1,54 mb Pobierz

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.