Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów – Wisła 2010

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" 
w Wiśle - Jaworniku zakończyła się konferencja:

„ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW” – Wisła 2010

Firma nasza przy współudziale:

 • ABB Spółka z o.o. Oddział w Łodzi
 • AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów
 • TurboCare Poland S.A.
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.
 • Polimex Mostostal S.A. ZREW Transformatory

zorganizowała w dniach 27-29 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle - Jaworniku konferencję: ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW Konferencja była objęta patronatem:

 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
 • Towarzystwa Konsultantów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki

Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie następujących zagadnień:

 • ekonomiczne i organizacyjne problemy zarządzania eksploatacją transformatorów, w tym komputerowe wspo-maganie procesów zarządzania;
 • wymagania techniczne i ekonomiczne dla nowych transformatorów. Nowoczesne konstrukcje i modernizacja starych jednostek;
 • renowacja i wymiana transformatorów. Niedopuszczenie do uszkodzeń i awarii poprzez wczesne wykrywanie usterek dla obniżenia kosztów przeglądów i remontów;
 • diagnostyka techniczna transformatorów. Nowe metody badań i ich skuteczność. Realizacja diagnostyki w zależno-ści od stanu technicznego transformatora i aktualnych potrzeb;
 • monitoring i diagnostyka transformatorów w układach „on-line”. Przykłady stosowanych rozwiązań i doświadcze-nia praktyczne;
 • eksploatacja olejów mineralnych. Nowe gatunki olejów transformatorowych. Aktualne problemy związane z obec-nością siarki korozyjnej i eliminacją zagrożeń.

W ramach konferencji odbyły się:

 • cztery sesje plenarne obrad, podczas których zaprezentowano trzydzieści referatów;
 • sesja marketingowa;
 • zorganizowano prezentację transformatorów i urządzeń technicznych oraz pomiarowo-badawczych w ramach stoisk firmowych;
 • dyskusje panelowe.

293-902
293-901
293-900
293-899
293-898
293-896
293-897
293-894
293-895
293-893

 

Pliki do pobrania

# Tytuł Rozmiar Pobierz
Zdjęcie grupowe 7,16 mb Pobierz

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.