Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA"

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA"

 W dniu 27 maja 2011 r. w restauracji MAG w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA".

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o:

  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010,
  • podziale zysku,
  • udzieleniu absolutorium organom Spółki z wykonania obowiązków.

Poniżej kilka "cyfrowych" migawek ...

232-1057
232-1058
232-1059
232-1060

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.