Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm

 

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm przeznaczony jest do sprawdzania elektronicznych przekaźników nadmiarowoprądowych, np. LH 86. Przyrząd ten umożliwia pomiar czasu zadziałania przekaźnika, zarówno podczas symulacji przeciążenia i zwarcia oraz zaniku fazy, a także czas stygnięcia przekaźnika.

Charakterystyka


  • Zasadniczą funkcją generatora jest zastąpienie przekładników prądowo-napięciowych podczas sprawdzania elektronicznych przekaźników nadmiarowoprądowych.
  • Wyposażony jest w wyjścia napięciowe symulujące wyjścia przekładników prądowo-napięciowych o napięciu wyjściowym od 1mV do 40V.
  • Zmian napięcia można dokonywać w każdej fazie z osobna i/lub we wszystkich równocześnie.
  • Posiada opcję wyłączenia dowolnej fazy.
  • Zmiana wartości przekładni od 1mV/A do 100mV/A i nastawianie wartości prądów wejściowych przekładników czyni urządzenie bardziej przyjaznym dla użytkownika.
  • Dodatkowo wyprowadzone są napięcia zasilające przekaźniki o wartościach 24V, 30V i 42V AC.
  • Generator wyposażony jest w sekundomierz, który pozwala na pomiar czasu zadziałania przekaźnika oraz czasu stygnięcia.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.