Ekspert CENELEC

Ekspert CENELEC

W dniu 20 czerwca 2011 roku decyzją Sekretarza Grupy Koordynującej prace Smart Grids SGCG w Europejskim Komitecie Standaryzacji Elektrotechnicznej CENELEC nasz pracownik, pan Grzegorz Grzegorzyca, został nominowany do udziału w pracach podgrupy Architecture jako Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN.

Pan Grzegorz Grzegorzyca został zgłoszony do prac w CENELEC przez PKN gdzie uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego 304 do spraw "Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej".

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.