CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory

CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory

W dniach 11÷16 września b.r. w Kioto odbyło się połączone Kolokwium CIGRE, którego tematyka poświęcona została zagadnieniom dotyczącym transformatorów energetycznych, materiałów konstrukcyjnych transformatorów oraz przyszłościowym metodom badawczym. 
W obradach uczestniczyły 193 osoby, reprezentujące energetykę krajów całego świata. 
Tradycyjnie, w trakcie Kolokwium (15.09.2011r.) zorganizowano doroczne spotkanie Komitetów Studiów. Zarówno we wszystkich sesjach Kolokwium, jak i w obradach SC A2 – Transformatory udział wziął przedstawiciel PKWSE w tym Komitecie, Paweł Warczyński, ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., Gliwice. 
W trakcie dwóch dni kolokwium, zaprezentowanych zostało 47 artykułów, których tematyka związana była z trzema tematami wiodącymi:

  • utrzymanie transformatorów energetycznych w ruchu, monitoring, diagnostyka i badania związane (Transformer maintenance, monitoring, diagnostics and related testing),
  • materiały (Materials),
  • zjawiska towarzyszące stanom nieustalonym oraz ich badania (Transient phenomena and testing).

Ponadto, 35 artykułów zaprezentowanych zostało w trakcie sesji posterowej.
Jeden z dni (14.09.2011r.) poświęcony został warsztatom tematycznym:

  • eksploatacja transformatorów energetycznych – prezentowane przez M.Foata (Kanada),
  • doświadczenia praktyczne w zastosowaniu ‘nowych’ płynów elektroizolacyjnych – prezentowane przez R. Martin (Wielka Brytania),
  • badania uzwojeń transformatorów metodą odpowiedzi częstotliwościowej – prezentowane przez S. Gubański (Szwecja),
  • stabilność na utlenianie płynów elektroizolacyjnych – prezentowane przez I.A. Hoehlein (Niemcy).
 

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.