Współpraca z firmą Mikro-kod z Ukrainy

Współpraca z firmą Mikro-kod z Ukrainy

Firma nasza podpisała umowę o współpracy z firmą Mikro-kod Ltd. z Ukrainy. Na mocy zawartej umowy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o. o. będzie na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem aparatury Mikro-kod Ltd, zaś firma z Ukrainy zostaje partnerem dystrybuującym urządzenia kontrolno-pomiarowe naszej produkcji na rynku ukraińskim.

W naszej ofercie oprócz dotychczasowych produktów znajdą się m.in. urządzenia do: pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych izolatorów przepustowych, przekładników, silników, przyrządy do testowania przekładników napięciowych i prądowych, system do bezprzewodowej kontroli zużycia energii elektrycznej i inne, o których informację znajdują się w zakładce „Produkty firmy Mikro-kod”.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.