Testy odbiorcze hydrozespołów w ZEW Niedzica

Testy odbiorcze hydrozespołów w ZEW Niedzica

Firma nasza podpisała umowę i jest obecnie w trakcie realizacji testów odbiorczych samostartu dwóch hydrozespołów po 46,375 MW każdy w Elektrowni Wodnej Niedzica zgodnie z wymaganiami PSE Operator SA.

Zakres usługi obejmuje:

  • pełnienie funkcji zewnętrznej firmy eksperckiej przy próbach samostartu wykonywanych w ramach umowy zawartej pomiędzy ZEW Niedzica, a PSE Operator SA na świadczenie usług systemowych w zakresie odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego,
  • opracowanie szczegółowego programu prób i testów odbiorczych dwóch hydrozespołów,
  • udział w próbach i ich nadzór,
  • rejestracja parametrów i ocena przeprowadzonych testów.

Wykonujemy również testy weryfikujące spełnienie wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (lub Dystrybucyjnej) przez konwencjonalne jednostki wytwórcze oraz przez farmy wiatrowe w pełnym ich zakresie.

Szczegóły odnośnie zakresu prac dotyczących testów farm wiatrowych znajdują się poniżej:
Testy farm wiatrowych

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.