Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego prowadzącego prace nad nowelizacją Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET).

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego, który stanowią przedstawiciele:

  • spółek dystrybucyjnych,
  • elektrowni i elektrociepłowni,
  • Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
  • producentów transformatorów,
  • zakładów remontowych i produkcyjnych,
  • przemysłu z wyróżnieniem górnictwa i miedzi,
  • Instytutu Energetyki,
  • ZPBE Energopomiar-Elektryka,

zakończyło się zatwierdzeniem zmian wprowadzonych do poprzedniej wersji IET i przyjęciem wniosku o skierowaniu instrukcji do druku.

Podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie IET do aktualnego poziomu wiedzy i objęcia jej treścią całokształtu zagadnień prawidłowej eksploatacji transformatorów, a także podanie objaśnień i wskazówek postępowania w sytuacjach trudnych, wymagających podjęcia właściwych i odpowiedzialnych decyzji.

Pierwsze egzemplarze znowelizowanej IET ukażą się i będą możliwe do nabycia podczas konferencji pt. ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW w dniach 9-11 maja br.

RIET1
RIET2
RIET3

 

IMG20170913112946469
IMG20170913104508602
IMG20170913104309424
IMG20170912104303950HDR
IMG20170912110550292
IMG3986
IMG20170912101537096HDR
IMG3877
IMG3873
IMG3155

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.