Spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

Spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

W dniach 15-16 maja 2012 w Dubrowniku (Chorwacja) odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.43 „Transformer Bushings Reliability” (Niezawodność transformatorowych izolatorów przepustowych).

W ramach Grupy działają 3 zespoły zadaniowe (Task Force):

 • TF-1 Statystyka awarii izolatorów (lider Ana Aznar, Red Electrica, Hiszpania),
 • TF-2 Mechanizm awarii izolatorów (lider David Geibel, ABB Alamo, USA),
 • TF-3 Diagnostyka i monitoring izolatorów (off-line i on-line) (lider Oleg Kuzmin, ABB Halle).

W pierwszym dniu obrad, przedstawiciele zespołów zadaniowych  przedstawili stan zaawansowania prac, dotychczas wykonanych przez członków Grupy.

 • TF-1 Jon Brown – zaprezentował opracowane formularze danych dla potrzeb badań statystycznych,
 • TF-2 David Geibel – przedstawił sposoby kwalifikacji awarii w formularzach TF-1 oraz przydatność znajomości natury uszkodzeń w pomiarach diagnostycznych,
 • TF-3 Michael Krueger – zaprezentował metody badań izolatorów, kryteria ich oceny oraz fragmenty Broszury Grupy Roboczej A2.34 „Guide for Transformer Maintenance” dotyczące izolatorów przepustowych.
W dyskusji podkreślano konieczność usystematyzowania metod pomiarowych oraz wartości kryterialnych współczynnika strat dielektrycznych i pojemności dla różnych rodzajów izolatorów (OIP – papier impregnowany olejem , RIP – papier impregnowany żywicą, RBP – papierowo-żywiczne).

Drugiego dnia obrad przedstawiono prezentacje, przygotowane przez członków Grupy.

Reprezentujący Energopomiar-Elektrykę inż. Jerzy Buchacz zaprezentował referat dotyczący „Zastosowania analizy DGA do diagnostyki izolatorów OIP”.

We wnioskach końcowych wskazano, że:

 • istnieje konieczność zróżnicowania kryteriów oceny izolatorów OIP i RIP,
 • typowymi uszkodzeniami izolatorów RIP jest przebicie foli aluminiowej w miejscu jej zawinięcia oraz rozwarstwienie rdzenia,
 • należy przeprowadzić dyskusję nad sposobami pobierania próbek i analizą DGA oleju z izolatorów,
 • czas od ostatniego pozytywnego wyniku pomiaru do awarii izolatora jest tym krótszy, im wyższe jest napięcie pracy,
 • starzenie się uszczelek izolatorów OIP jest główną przyczyną wnikania wilgoci do ich wnętrza, szczególnie dla izolatorów starszych niż 18 lat.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.