Narada techniczna – „Aktualne problemy eksploatacji transformatorów i przekładników”

Narada techniczna – „Aktualne problemy eksploatacji transformatorów i przekładników”

 W dniu 15.03. br. odbyła się, w Ośrodku Szkoleniowym „Energetyk” w Pyskowicach-Dzierżnie, narada techniczna poświęcona aktualnym problemom eksploatacji transformatorów i przekładników.

W naradzie wzięło udział ok. 60 osób: przedstawicieli dystrybutorów oraz producentów energii elektrycznej oraz producentów transformatorów. Obecni byli także goście zagraniczni:

Joe Watson – wiceprezes firmy ZTZ Services, USA,

Ivan Kudela i Igor Kudela – firma Ekofluid, Słowacja.

Tematyka narady wynikała m.in. ze zobowiązania nałożonego na Energopomiar-Elektryka przez Komisję Wnioskową Konferencji „Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów, Wisła 2012” zorganizowania spotkania n/t monitoringu on-line.

W naradzie poruszono zagadnienia:

  • aktywnej (on-line) ochrony izolatorów przepustowych transformatorów przed skutkami uszkodzeń,
  • regeneracji olejów zawierających siarkę korozyjną oraz produkty zestarzenia,
  • zarządzania eksploatacją przekładników prądowych i napięciowych.

Jerzy Buchacz zaprezentował doświadczenia z eksploatacji układów monitoringu izolatorów, instalowanych od 4 lat przez Energopomiar na transformatorach o mocach od 240 do 426 MVA inapięciach 110-220-400kV.

Joe Watson przedstawił metody monitoringu, teoretyczne podstawy działania oraz algorytmy zastosowane w produkowanych przez ZTZ Services urządzeniach ZVCM-1001, dające duży poziom wiarygodności i dobrą dokładność wskazań.

Teresa Buchacz przedstawiła metody zapobiegania skutkom korozyjności olejów: wymianę, pasywację i regenerację oraz porównanie ich skuteczności. Regenerację jako najbardziej efektywny sposób usunięcia siarki korozyjnej i przywrócenia olejom parametrów porównywalnych z olejem świeżym, omówił Igor Kudela z firmy Ekofluid, która opracowała technologię i urządzenie do prowadzenia regeneracji oleju.

Zagadnienia poruszane podczas narady spotkały się z zainteresowaniem uczestników, co znalazło odzwierciedlenie w pytaniach i dyskusji po przedstawionych referatach.

Następnie Waldemar Olech przedstawił stan diagnostyki przekładników napięciowych i prądowych, zwracając uwagę na zaniedbania w tym zakresie, wynikające m.in. z braku odpowiednich przepisów i wytycznych. W dyskusji podkreślono konieczność opracowania zasad i zakresu badania przekładników, w formie instrukcji eksploatacji.

UG-3m

dzierzno8
dzierzno7
dzierzno5zte
dzierzno6
dzierzno4
dzierzno3aparatura
dzierzno2
dzierzno1

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.