Zakład Pomiarowo–Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

Zakład Pomiarowo–Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

29 kwietnia 2013 r Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.3 „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania”.

Wartość projektu: 957 630,00 PLN
Kwota dofinansowania: 340 500,00 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup mobilnego zespołu szybkiego reagowania, składającego się ze specjalistycznej aparatury pomiarowej, pozwalającej na wykonanie badań poawaryjnych 
i eksploatacyjnych urządzeń pierwotnych i wtórnych w stacjach elektroenergetycznych. Pozwoli on na natychmiastowe działanie umożliwiające prawidłową ocenę rozmiarów uszkodzenia i skrócenia do minimum czasu wyłączenia urządzeń z eksploatacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój