ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA gospodarzem spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA gospodarzem spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

 

W dniach 21-22 kwietnia 2015 r. odbyło się, zorganizowane przez ZPBE Energopomiar-Elektryka, X-te spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.43 "Niezawodność transformatorowych izolatorów przepustowych", działającej w ramach Komitetu Studiów A2 Transformatory. Udział w obradach wzięli członkowie CIGRE, związani z produkcją, eksploatacją i diagnostyką izolatorów przepustowych m.in. z ABB, HydroQuebec, Koncar Institute, Moser-Glaser AG, Omicron, Uniwersytet Techniczny w Schweinfurcie oraz ze strony polskiej Energopomiar-Elektryka.

Podczas spotkania prace koncentrowały się na redakcji broszury technicznej, której wydanie przewidziane jest w 2016 roku, po zakończeniu działania Grupy. Szczególną uwagę poświęcono rozdziałom dotyczącym przyczyn i mechanizmów uszkodzeń izolatorów, statystyk awarii oraz nowych konstrukcji i metod diagnostycznych.

Analizowano także dane dostarczone przez 59 użytkowników izolatorów z całego świata (przedsiębiorstwa dystrybucyjne, producenci transformatorów i izolatorów), w postaci wypełnionych arkuszy danych, wg wzorów podanych przez Grupę A2.43. W przerwie obrad, w celu zapoznania z tradycją przemysłową Śląska, członkowie Grupy zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu. Po zakończeniu dyskusji dotyczącej broszury technicznej, zaaprobowano jej drugą wersję roboczą oraz wyznaczono zagadnienia do uzupełnienia przez członków Grupy.

W kolejnej wersji broszury przewidziane są również rozdziały dotyczące:

  • zastosowania analizy chromatograficznej do oceny stanu technicznego izolatorów typu OIP (papier impregnowany olejem),
  • diagnostyki on-line (metody i aparatura),
  • transportu i magazynowania izolatorów,

które zostaną dodane przed następnym spotkaniem roboczym, planowanym na wrzesień 2015.

Ponadto, w trakcie obrad zostały przedstawione prezentacje:

  • budowa i właściwości izolatorów typu RIP (papier impregnowany żywicą),
  • analiza statystyczna wyników DGA w celu określenia wartości granicznych stężeń gazów,
  • przykłady uszkodzeń części olejowej izolatorów,

przygotowane przez członków Grupy Roboczej z Energopomiaru-Elektryka, Koncar Institut i Moser-Glaser AG.

 

PZT-21-28m

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.