Narada techniczna „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”

Narada techniczna „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”

W dniach 9-10 marca 2017 r. odbyła się zorganizowana przez ZPBE "ENERGOPOMIAR - ELEKTRYKA" i firmę Ekofluid Polska narada techniczna pt.: „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyło szerokie grono specjalistów reprezentujących elektrownie, elektrociepłownie, sieci przesyłowe i spółki dystrybucyjne, w tym także z zagranicy, poruszono następujące tematy:

 • Kierunki prac ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" z zakresu eksploatacji transformatorów.
 • Monitoring stanu części aktywnej transformatorów, w tym:
  • stan dotychczasowy, rozwiązania techniczne, ocena stanu, doświadczenia i propozycje,
  • informacje nt. szczegółów technicznych i serwisu urządzeń HYDROCAL,
  • diagnostyka „on-line” izolatorów przepustowych i podobciążeniowych przełączników zaczepów, oraz monitorong wyładowań niezupełnych.
 • Techniczne aspekty wydłużenia żywotności izolacji transformatorów.
 • Uzdatnianie olejów transformatorowych. Stan dotychczasowy i jego ograniczenia, możliwości techniczne.
 • Zagrożenia izolacji transformatorów wywołane obecnością produktów zestarzenia oleju i siarki korozyjnej.
 • Technologia „REOIL” jako alternatywa dla dotychczasowych działań. Wyniki i doświadczenia z regeneracji oleju w transformatorach.

W trakcie narady słuchacze mieli okazję zapoznać się także z wystawą, na której prezentowano urządzenia do diagnostyki on-line transformatorów, jak również nowo wyprodukowane przyrządy pomiarowe, mające zastosowanie w badaniach diagnostycznych realizowanych metodą off-line.

05
04
02
03

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.