Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 06 czerwca  2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA".

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o:

  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
  • podziale zysku,
  • udzieleniu absolutorium organom Spółki z wykonania obowiązków.

Bardzo dziękujemy wszystkim Wspólnikom przybyłym na tegoroczne zgromadzenie.                                                                   

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój