Media o nas

Media o nas

Media o nas

Wraz z rosnącymi zagrożeniami dla stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, znaczenia nabierają działania, których celem jest potwierdzenie zdolności do odbudowy systemu po wystąpieniu awarii katastrofalnej. W ramach tych działań PSE S.A. organizuje cyklicznie próby systemowe, podczas których realizowane są uruchomienia bloków cieplnych ze źródeł samostartujących, tj. takich, które mogą się uruchomić bez zewnętrznego zasilania. Próby te umożliwiają w warunkach rzeczywistych sprawdzenie istniejących procedur oraz możliwości technicznych i organizacyjnych odbudowy systemu. Od wielu lat jesteśmy aktywnymi uczestnikami takich testów, których przebieg i wyniki omawiamy w wąskich grupach specjalistów na konferencjach i w prasie specjalistycznej.

Tematyka odbudowy systemu energetycznego nie jest zbyt popularna w mediach, dlatego też warto odnotować informację, na temat próby systemowej z udziałem EC Nowa Sarzyna i El. Kozienice, która została zamieszczona m.in. na portalach:

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój