Artykuł - Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych

Artykuł - Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych

Artykuł - Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem, który ukazał się w Przeglądzie Elektrotechnicznym (numer: 11/2020).

Autor:

Tomasz Mnich

 

Streszczenie. W artykule omówiono regulację napięcia w transformatorach rozdzielczych pod obciążeniem. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne bazują na transformatorze dodawczym zabudowanym łącznie z transformatorem głównym w jednej kadzi. Transformator dodawczy, poprzez dobranie liczby zwojów uzwojeń i sposobu połączenia, umożliwia znaczne zmniejszenie wartości prądu w przełączanych zaczepach, tym samym umożliwia miniaturyzację stycznikowego układu przełączającego. Podano szczegóły techniczne rozwiązań. Zestawiono wnioski i literaturę.

Abstract. The article discusses voltage regulation in distribution transformers under load. The presented construction solutions are based on an additional transformer built-in together with the main transformer in one ladle. The addition transformer, by selecting the number of winding turns and the connection method, allows a significant reduction in the current value in the switched taps, thus enabling the miniaturization of the contactor switching system. Technical details of solutions are given. The conclusions and literature were collated. (On-load voltage regulation system in distribution transformers).

Słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, regulacja napięcia, styczniki, podobciążeniowy przełącznik zaczepów.
Keywords: distribution transformer, voltage regulation, contactor, on-load tap-changer.

 

Pełną treść artykułu można pobrać poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój