Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o:

  • zmianie umowy spółki,
  • zmianie regulaminów pracy Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • odwołaniu dotychczasowego Zarządu Spółki,
  • powołaniu nowego Prezesa Zarządu.

Nowym Prezesem Zarządu został dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Sanocki.

Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów osobistych i zawodowych.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój