Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów - Wisła 2022

Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów - Wisła 2022

W dniach 12-14 października 2022 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle-Jaworniku odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna pt.:

„ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW” zorganizowana przez

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o. przy współudziale:

 • Fabryki Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.,
 • Hitachi Energy Poland sp. z o.o.,
 • Schneider Electric Transformers Poland Spółka z o.o.

Partnerem konferencji była firma Energopomiar Sp. z o.o., a patronat sprawowali:

 • Energa-Operator SA,
 • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE Polska,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • TAURON Dystrybucja S.A.

W tegorocznej konferencji wzięło udział  295 uczestników z 87 firm, zaprezentowano 25 referatów technicznych oraz przedstawiono tutorial nt. broszury technicznej CIGRE nr 783 „DGA monitoring systems”.

Obrady dotyczyły aktualnych zagadnień związanych z  eksploatacją transformatorów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • kierunków zmian wprowadzonych w najnowszej edycji Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów wyd. 2022 r.,
 • nowych metod diagnostyki technicznej i ich przydatności,
 • problemów i zagrożeń związanych z izolacją olejowo-papierową transformatorów w aspekcie ochrony środowiska oraz zagadnień ekonomicznych - wydłużanie jej żywotności,
 • biodegradowalnych cieczy dielektrycznych (estry naturalne i syntetyczne),
 • skuteczności systemów monitoringu on-line w zapobieganiu awarii,
 • nowych konstrukcji przekładników oraz transformatorów przeznaczonych do współpracy z odnawialnymi źródłami energii – farmami wiatrowymi oraz instalacjami fotowoltalicznymi.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny w niej udział i wniesienie wielu cennych uwag i pomysłów w dalszy rozwój tego forum wymiany myśli technicznej.

aDS05680a20221015
aDS05726a202210131
aDS05728a20221013
aDS05730a20221013
aDS05743a20221013
aDS05796a20221015
aDS05803a20221013
aDS06038a20221014
aDS06041c20221014
aDS06043e20221014
aDS06046a202210141
aDS06051c20221014
aDS06053e20221014
aDS06056a20221014
aDS06084-
aDS06091a20221016
aDS06098a20221013
aDS06110f20221013
aDS06113a20221016
aDS06115g20221013
aDS06143a20221016
aDS06149a20221016
aDS06200a20221017
aDS06201a20221017
aDS06242a20221018
aDS06266d20221013
aDS06275f20221013
aDS06283a20221018
aDS06291j20221013
aDS06301a20221018
aDS06311a20221018
aDS06315a20221013
aDS06316b20221013
aDS06318c20221013
aDS06324a20221018
aDS06327a20221018
aDS06505i20221018
aDS06531c20221018
aDS06548f20221018
aDS06549a20221018
aDS06561e20221018

 

 

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój