Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą: „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania”.

Przedmiotem projektu jest zakup mobilnego zespołu szybkiego reagowania, składającego się ze specjalistycznej aparatury pomiarowej, pozwalającej na wykonanie badań poawaryjnych i eksploatacyjnych urządzeń pierwotnych i wtórnych w stacjach elektroenergetycznych. Pozwoli on na natychmiastowe działanie umożliwiające prawidłową ocenę rozmiarów uszkodzenia i skrócenia do minimum czasu wyłączenia urządzeń z eksploatacji.

Okres realizacji projektu: 11.07.2012 – 31.12.2013r.

Całkowita wartość projektu wynosi:  957 630 PLN
Wartość dofinansowania: 340 500  PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl .

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój