Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013

31 grudnia 2013 r. zakończyliśmy  realizację projektu „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania".

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.03-00-441/12-00 w ramach RPO – WSL na lata 2007-2013.

Dzięki realizacji projektu wprowadziliśmy do swojej oferty nową usługę w postaci innowacyjnego Mobilnego Zespołu Szybkiego Reagowania, składającego  się z najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, mobilnej grupy inżynierów pomiarowców a także z ekspertów dokonujących na bieżąco analiz przesyłanych danych z badań i pomiarów.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą: "Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego regowania"

Wartość projektu wynosi: 957 630 PLN
przy wartości dofinansowania: 340 500 PLN.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój