Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki „Energopomiar - Elektryka” Sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki „Energopomiar - Elektryka” Sp. z o.o.

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020r. – 31.10.2020r.

Wartość projektu: 286 222,32 PLN

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Celem realizacji projektu jak również planowanym efektem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa tj. niezaprzestanie działalności w okresie na jako udzielona została dotacja.

 

 

 

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój