Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych metodą akustyczną”.

Wymagania techniczne

Urządzenia musi spełniać następujące wymagania:

 • ilość kanałów: 4 - 8
 • zdolność do równoczesnej akwizycji danych we wszystkich kanałach,
 • czujniki z możliwością mocowania na kadzi za pomocą magnesów (1szt./kanał + 1 szt. zapas),
 • przystosowanie wszystkich elementów toru pomiarowego do pracy w terenie.

Urządzenie powinno być wyposażone w oprogramowanie do akwizycji i analizy sygnałów akustycznych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie to musi zapewniać:

 • ustawienie parametrów akwizycji sygnałów,
 • możliwość stosowania filtrów cyfrowych,
 • ilościową ocenę sygnałów emisji akustycznej,
 • wspomaganie lokalizacji źródła wyładowań w kadzi transformatora (triangulacja),
 • raportowanie wyników pomiarów wnz z graficzną prezentację wyników analiz.

Termin realizacji zadania (dostawa) - do 20 grudnia 2011r.
Minimalny okres gwarancyjny - 12 miesięcy Kryteria oceny ofert:

 • Cena ofertowa - 60%,
 • Proponowane rozwiązania techniczne - 30%,
 • Długość okresu gwarancyjnego - 10%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów wyliczoną dla poszczególnych kryteriów. 
Ilość punktów dla poszczególnych kryteriów zostanie obliczona w następujący sposób:

 • ocena punktowa ceny oferty zostanie wykonana zgodnie z formułą określoną jako stosunek najniższej ceny ofertowej do ceny badanej oferty i pomnożonej przez 60%,
 • ocena punktowa za proponowane rozwiązania techniczne zostanie określona jako ilość punków przyznana każdej ofercie przez komisję przetargową( od 0 pkt. do 100 pkt.) i pomnożona przez 30%,
 • ocena długości okresu gwarancyjnego wyniesie 0 pkt otrzyma oferta, której okres gwarancyjny będzie krótszy niż 24 miesiące, 100 pkt otrzyma oferta, której okres gwarancyjny będzie wynosił 36 miesięcy lub więcej. Tak obliczona ilość punktów zostanie pomnożona przez 10%.

Oferty dostawców nie spełniających wymagań technicznych Zamawiającego zostaną odrzucone. Ofertę prosimy przesłać do 15.11.2011 r. do godz. 15:00 fax’em na nr 032/231-08-70 lub
e-mail’em na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Oryginał należy przesłać pocztą na adres:
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
44-101 Gliwice,
ul. Świętokrzyska 2. W razie pytań dotyczących rozwiązań technicznych lub formalnoprawnych prosimy o kontakt z następującymi osobami:

 • Daniel Pawłowski – tel. kom. 601 42 42 76,
 • Jerzy Buchacz – tel. kom. 601 42 55 81.

Pliki do pobrania

Tytuł Rozmiar Pobierz
Zapytanie ofertowe 1,34 mb Pobierz

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój