Loading...

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Uszkodzenie izolacji doziemnej w instalacjach elektrycznych powoduje pojawienie się ładunków elektrycznych na częściach przewodzących dostępnych i obcych urządzeń. Stanowi to zagrożenie dla ludzi, którzy po zetknięciu się z tymi urządzeniami ulec mogą porażeniu prądem elektrycznym.
Obowiązujące przepisy, w tym ustawa "Prawo Budowlane" nakazują przeprowadzanie odbiorczych i okresowych badań instalacji elektrycznych mających na celu stwierdzenie, czy elementy tych instalacji nie stanowią zagrożenia porażeniowego.

 

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych Specjalistyczne zespoły naszej firmy prowadzą:

 • badania zagrożenia porażeniowego mogącego wystąpić w przypadkach zwarć z udziałem ziemi w instalacjach elektrycznych,
 • badania instalacji piorunochronnych chroniących ludzi i urządzenia przed niebezpieczeństwem wynikającym z wyładowań piorunowych.

Badania zagrożenia porażeniowego prowadzimy:

 • w instalacjach wysokiego napięcia (tj. w instalacjach o napięciu wyższym od 1 kV AC),
 • w instalacjach niskiego napięcia (tj. w instalacjach o napięciu do 1 kV AC).

W ramach badań zagrożenia porażeniowego dla instalacji (urządzeń) o napięciu od 110 kV do 750 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary napięć dotykowych rażeniowych przy urządzeniach elektrycznych oraz w ich sąsiedztwie, mogacych wystąpić podczas 1-fazowych zwarć z ziemią na badanych urządzeniach,
 • pomiary napięcia uziomowego uziemienia badanych urządzeń,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego poza obszar badanych uziemień.

W ramach badań zagrożenia porażeniowego dla instalacji (urządzeń) o napięciu od 6 kV do 30 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary napięć dotykowych rażeniowych przy urządzeniach elektrycznych oraz w ich sąsiedztwie, mogących wystąpić podczas zwarć 1-fazowych oraz zwarć 2-fazowych poprzez ziemię na badanych
 • urządzeniach (w układach odzwierciedlających warunki występowania największych wartości prądu uziomowego),
 • pomiary impedancji obwodów podwójnych zwarć poprzez ziemię dla badanych urządzeń, w celu wyznaczenia rzeczywistych prądów 2-fazowych zwarć poprzez ziemię dla tych urządzeń,
 • pomiary napięć uziomowych uziemienia urządzeń usytuowanych poza głównym systemem uziemień,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego uziemienia poza obszar badanych urządzeń, w tym do odbiorców zasilanych napięciem 0,4 kV ze stacji energetycznych SN/0,4 kV,

W ramach badań instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej działającej poprzez samoczynne wyłączanie zasilania urządzeń elektrycznych podczas 1-fazowych zwarć w sieciach TN oraz TT,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej działającej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeń elektrycznych podczas 2-fazowych zwarć z udziałem ziemi w sieciach IT,
 • pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych urządzeń,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego ochronno-roboczego uziemienia transformatora SN/nn przewodem PE (PEN) na badane urządzenia, podczas występowania zwarć z udziałem ziemi po
 • pomiary napięcia dotykowego w obszarze badanego urządzenia w przypadku nie spełnienia warunku szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania badanego urządzenia.

W ramach badań ochrony odgromowej budowli wykonuje się m.in.:

 • wyznaczanie stref ochronnych zwodów instalacji piorunochronnej,
 • pomiary ciągłości galwanicznej instalacji piorunochronnej,
 • pomiary rezystancji uziemień (specjalistycznymi przyrządami lub metodą techniczną prądem przemiennym 50 Hz).

Nasi specjaliści są autorami publikacji z zakresu badań instalacji ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Roman Niedbała, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 22
 • Piotr Krupiński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 21

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

© 2019 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.