Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Uszkodzenie izolacji doziemnej w instalacjach elektrycznych powoduje pojawienie się ładunków elektrycznych na częściach przewodzących dostępnych i obcych urządzeń. Stanowi to zagrożenie dla ludzi, którzy po zetknięciu się z tymi urządzeniami ulec mogą porażeniu prądem elektrycznym.
Obowiązujące przepisy, w tym ustawa "Prawo Budowlane" nakazują przeprowadzanie odbiorczych i okresowych badań instalacji elektrycznych mających na celu stwierdzenie, czy elementy tych instalacji nie stanowią zagrożenia porażeniowego.

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych Specjalistyczne zespoły naszej firmy prowadzą:

 • badania zagrożenia porażeniowego mogącego wystąpić w przypadkach zwarć z udziałem ziemi w instalacjach elektrycznych,
 • badania instalacji odgromowych chroniących ludzi i urządzenia przed niebezpieczeństwem wynikającym z wyładowań piorunowych.

Badania zagrożenia porażeniowego prowadzimy:

 • w instalacjach wysokiego i średniego napięcia (tj. w instalacjach o napięciu wyższym od 1 kV AC),
 • w instalacjach niskiego napięcia (tj. w instalacjach o napięciu do 1 kV AC).

W ramach badań zagrożenia porażeniowego dla instalacji (urządzeń) o napięciu od 110 kV do 750 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary napięć dotykowych rażeniowych przy urządzeniach elektrycznych oraz w ich sąsiedztwie, mogacych wystąpić podczas 1-fazowych zwarć z ziemią na badanych urządzeniach,
 • pomiary napięcia uziomowego, uziemienia badanych urządzeń,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego poza obszar badanych uziemień.

W ramach badań zagrożenia porażeniowego dla instalacji (urządzeń) o napięciu od 6 kV do 30 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary napięć dotykowych rażeniowych przy urządzeniach elektrycznych oraz w ich sąsiedztwie, mogących wystąpić podczas zwarć 1-fazowych oraz zwarć 2-fazowych poprzez ziemię na badanych urządzeniach (w układach odzwierciedlających warunki występowania największych wartości prądu uziomowego),
 • określenie impedancji obwodów podwójnych zwarć poprzez ziemię dla badanych urządzeń, w celu wyznaczenia rzeczywistych prądów 2-fazowych zwarć poprzez ziemię dla tych urządzeń,
 • pomiary napięć uziomowych uziemienia, urządzeń usytuowanych poza głównym systemem uziemień,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego uziemienia, poza obszar badanych urządzeń.

W ramach badań instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej działającej poprzez samoczynne wyłączanie zasilania urządzeń elektrycznych podczas 1-fazowych zwarć w sieciach TN,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

W ramach badań ochrony odgromowej stacji i budynków wykonuje się m.in.:

 • pomiary ciągłości galwanicznej instalacji odgromowej,
 • pomiary rezystancji uziemień (specjalistycznymi przyrządami lub metodą techniczną prądem przemiennym 50 Hz).

Nasi specjaliści są autorami publikacji z zakresu badań instalacji ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Roman Niedbała, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój