Loading...

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy i na środowisko

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy i na środowisko

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary i obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269, dostępnym na każde życzenie Klienta (niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Źródłami pól mogą być obiekty elektroenergetyczne lub przemysłowe takie jak linie wysokiego napięcia, transformatory, stacje transformatorowo-rozdzielcze i inne urządzenia zasilane energią elektryczną. Występują one głównie w energetyce i przemyśle, ale niektóre z nich zlokalizowane są na obszarach ogólnie dostępnych: w sąsiedztwie lub wewnątrz budynków mieszkalnych, w zakładach pracy lub w miejscach wypoczynku.

Wykonujemy:

 1. Pomiary natężenia pola-EM:
  • w środowisku, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883),
  • w środowisku pracy, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych - zgodnie z metodyką opublikowaną w „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 2016, nr 4 (90) s. 91-150,
  • w środowisku pracy - zgodnie z Polską Normą PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Arkusz 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy.
 2. Obliczenia natężenia pola-EM:
  • w środowisku, w otoczeniu elektroenergetycznych linii napowietrznych - zgodnie z własną procedurą badawczą.

Zakres badań Pracowni dodatkowo (poza akredytacją PCA) obejmuje:

 • pomiary natężenia pola magnetycznego stałego,
 • sporządzanie ekspertyz, ocen i interpretacji dotyczących wielkości i rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego – dla potrzeb bezpieczeństwa pracy oraz w ramach raportów środowiskowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Ireneusz Hasiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 49,
 • Zbigniew Chłap, tel. 32 237 66 49.

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

© 2019 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.