Innowacyjny sposób sprawdzania kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych

Innowacyjny sposób sprawdzania kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych

Autorzy:

mgr inż. Eugeniusz Smolarz,
inż. Rafał Pasuga
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

Streszczenie

W publikacji przedstawiono innowacyjny sposób sprawdzania kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych, który wykorzystano przy uruchamianiu nowej stacji elektroenergetycznej 220/110/20 kV Biskupice oraz na pracującej już wiele lat stacji 220/110 kV Klecina.

Sposób ten pozwala na sprawdzenie kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych jeszcze na etapie badań pomontażowych oraz jest przydatny w szczególności na nowobudowanych stacjach elektroenergetycznych oraz w sytuacjach kiedy wymuszony w czasie prób prąd obciążenia jest za mały aby określić jednoznacznie kierunkowość zabezpieczeń. Dodatkowo istnieje możliwość potwierdzenia prawidłowej kierunkowości nawet przy bardzo małym obciążeniu już od ok. 3% JN.

Wprowadzenie

Wraz z rozwojem Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) pojawiają się coraz nowsze generacje zabezpieczeń jednak zabezpieczenia odległościowe jak i ziemnozwarciowe kierunkowe stosowane są od momentu ich powstania i nic nie wskazuje aby szybko zniknęły. Wprawdzie układy EAZ uległy one dużym przeobrażeniom od dużych ciężkich elektromechanicznych skrzynek do małych i lekkich terminali komputerowych wyposażonych w całą bibliotekę różnego rodzaju zabezpieczeń, automatyk i układów logicznych to konieczność sprawdzenia kierunkowości czyli poprawności podłączenia obwodów prądowych i napięciowych do zabezpieczenia odległościowego czy też ziemnozwarciowego oraz właściwej parametryzacji tych zabezpieczeń pozostaje i niejednokrotnie przysparza wiele dodatkowych problemów natury organizacyjnej, ruchowej i finansowej.

Poszukiwanie skutecznego sposobu sprawdzania kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych, który byłby do wykorzystania jeszcze na etapie badań pomontażowych czyli jeszcze przed podaniem napięcia a następnie obciążeniem, z punktu widzenia całego procesu uruchamiania stało się dużym wezwaniem dla naszej firmy. Korzyści jakie daje taka metoda są niepodważalne. Pozwala to uniknąć zaangażowania, często na długi okres czasu, służb dyspozytorskich, które są zmuszone do wykonywania niekorzystnych dla systemu przełączeń, obsługi innego układu wybranego do zasilania uruchomianego obiektu oraz służb zabezpieczeń obsługujących zasilający i uruchamiany obiekt. Są jednak takie sytuacje, że sprawdzenie kierunkowości staje się wręcz niemożliwe ze względów ruchowych czy obiektowych tak jak to miało miejsce w stacji 220/110 kV Biskupice. W tym miejscu należy się głęboki ukłon dla PSE - Operator, która to firma a w szczególności jej specjaliści, którym sprawy związane z EAZ są bardzo bliskie, uznała ten problem za bardzo ważny i postanowiła sfinansować prace pozwalające rozwiązać ten problem nie tylko z punktu widzenia swoich interesów ale również wielu innych podmiotów współpracujących z KSE takich jak zakłady energetyczne, elektrownie, sieci przemysłowe no i oczywiście całej rzeszy wykonawców, realizatorów inwestycji elektroenergetycznych.

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.