Zabezpieczenia typu Buchholz w transformatorach energetycznych − konieczność badań okresowych

Zabezpieczenia typu Buchholz w transformatorach energetycznych − konieczność badań okresowych

Autorzy:

inż. Ryszard Bluszcz
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Wśród części personelu eksploatującego transformatory energetyczne istnieje jakże błędne przekonanie, że zabezpieczenia typu Buchholz są niewiele warte i niepotrzebne, bo istnieją bardzo dobre zabezpieczenia cyfrowe. Takie opinie można usłyszeć niekiedy również z ust specjalistów z długoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w energetyce, a także niektórych przedstawicieli kadry naukowej wyższych uczelni. Efektem tego jest bagatelizowanie badań eksploatacyjnych i okresowych tych zabezpieczeń. Sprowadza się je do czysto mechanicznych prób działania zabezpieczeń przyciskiem „TEST” w odstępach kilkuletnich, a pomija się zupełnie pełne badania laboratoryjne w urządzeniach odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy zabezpieczenia. Doszło do sytuacji, że zamontowane w niektórych transformatorach zabezpieczenia nie były badane laboratoryjnie przez kilkadziesiąt lat.

W niniejszym artykule podjęto próbę przypomnienia jak ważną rolę spełniają zabezpieczenia typu Buchholz w prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji transformatorów energetycznych, zwracając uwagę na celowość wykonywania okresowych badań kontrolnych niezawodnego działania tych zabezpieczeń.

Cały artykuł ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika ENERGETYKA (ENERGETYKA 01/2008).

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.