Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych (RIEGS)

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych stanowiąca zbiór objaśnień, przepisów i wskazówek praktycznych ma w zamierzeniu autorów stanowić cenną pomoc dla personelu eksploatacji.
Ostatnia jej edycja pochodzi z roku 1991 i została wydana przez Instytut Energetyki w Warszawie. Od tego czasu większość jej postanowień wymagało nowelizacji. Dotyczyło to zwłaszcza oceny stanu generatorów, wprowadzenia nowych metod badań, modyfikacji kryteriów oceny, a także zagadnień bezpieczeństwa obsługi i ubezpieczeniowych. W zamierzeniu autorów niniejsza Instrukcja stanowi zbiór informacji i wskazówek, a także praktycznych porad i objaśnień przydatnych do prawidłowej eksploatacji generatorów. Powinna być wykorzystywana do opracowania szczegółowych instrukcji eksploatacji w elektrowniach, elektrociepłowniach i innych zakładach eksploatujących generatory.
Przy jej opracowywaniu wykorzystano doświadczenia czołowych krajowych i zagranicznych firm energetycznych w dziedzinie generatorów, zwłaszcza w odniesieniu do stosowanych najnowszych technik pomiarowych i diagnostycznych. Nowo opracowana Instrukcja zalecana jest przez Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA Sp. z o.o. w Gliwicach oraz INSTYTUT ENERGETYKI w Warszawie do stosowania w energetyce krajowej i zagranicznej. Przedmiotem instrukcji są turbogeneratory energetyczne, w zasadzie napędzane turbiną parową, synchroniczne od 0,2 MVA z chłodzeniem powietrznym, wodorowym, wodorowo-wodnym. W zamiarze autorów jest również uzupełnianie RIEGS o nowe zagadnienia energetyki jądrowej (po wybudowaniu reaktorów jądrowych w kraju), o nowości eksploatacyjne generatorów o mocy ponad 800 MW oraz generatory energetyki wiatrowej. 
Instrukcja ma charakter ramowy to znaczy, że zasady w niej zawarte powinny stanowić podstawę do opracowania Szczegółowych Instrukcji Eksploatacji. Uważamy, że nowa Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych przyczyni się do poprawy i zmniejszenia kosztów eksploatacji generatorów oraz do obniżenia ryzyka ubezpieczania generatorów, zwłaszcza po kilkunastu latach ich eksploatacji. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.