Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012 swym zakresem obejmuje całokształt zagadnień dotyczących eksploatacji transformatorów począwszy od procesu zamawiania i zakupu, prawidłowej eksploatacji, w tym również postępowania w sytuacjach awaryjnych, aż do chwili przekazywania transformatora do remontu oraz ewentualnej likwidacji. Treść instrukcji powstała w oparciu o najnowszą wiedzę i przepisy obowiązujące aktualnie w energetyce. Treść ta została oparta na wspólnych ustaleniach przedstawicieli jednostek zajmujących się zagadnieniami produkcji, eksploatacji i diagnostyki transformatorów, a mianowicie:

 • krajowych producentów transformatorów,
 • spółek dystrybucji energii,
 • PSE – Operator SA,
 • zakładów remontowych i przemysłowych,
 • Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
 • Instytutu Energetyki – Zakład Transformatorów,
 • ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

W aktualnej edycji IET uwzględniono szereg zmian wynikających z:

 • aktualizacji lub zmian w aktach prawnych i dokumentach regulujących zasady eksploatacji transformatorów,
 • postępu technicznego w zakresie konstrukcji transformatorów i ich wyposażenia,
 • rozwoju nowych technik diagnostycznych, w tym monitoringu „on-line”,
 • opracowania metod przeciwdziałania nowym, wcześniej nieznanym, zagrożeniom dotyczącym prawidłowej eksploatacji transformatorów.

Naszym zdaniem znowelizowana Instrukcja Eksploatacji Transformatorów przyczyni się do poprawy jakości eksploatacji transformatorów podnosząc świadomość techniczną osób i  jest zalecana do stosowania w energetyce krajowej przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. oraz przez Instytutu Energetyki – Zakład Transformatorów.

 

Aktualnie nakład wyczerpany.

Wszelkie pytania dotyczące zakupu prosimy kierować do:

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.