Wymuszalniki AC strony pierwotnej

WP-100 Wymuszalnik prądowy

Wymuszalnik prądowy typ WP - 100 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem zmiennym np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików.

WP-1000 Wymuszalnik prądowy

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.

WP-4000 Wymuszalnik prądowy

Wymuszalnik prądowy typ WP-4000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.

WP-150 Wymuszalnik prądu przemiennego

Wymuszalnik prądu przemiennego typ WP-150 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem zmiennym np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików itp.

WPu-4000 Wymuszalnik prądowy

Wymuszalnik jest przenośnym zestawem testującym przeznaczonym do zasilania prądem zmiennym urządzeń wymagających sprawdzenia i regulacji układów zależnych od wartości przepływającego prądu np. wyzwalaczy termicznych, przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych, wyzwalaczy pierwotnych itp.

ZWN-2000 Zadajnik wysokiego napięcia

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej np. zabezpieczeń ziemnozwarciowych, przekładników napięciowych i prądowych.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2021 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.