Wymuszalniki AC strony pierwotnej

WP-100 Источник тока

Источник тока WP-100 предназначен для питания устройств, нуждающихся в проверке, и для регулирования систем, зависящих от величины проходящего тока, например, трансформаторов тока, реле максимального тока и т.п.

WP-1000 Wymuszalnik prądowy

There is no translation available.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.

WP-4000 Wymuszalnik prądowy

There is no translation available.

Wymuszalnik prądowy typ WP-4000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.

WP-150 Wymuszalnik prądu przemiennego

There is no translation available.

Wymuszalnik prądu przemiennego typ WP-150 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem zmiennym np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików itp.

WPu-1000 / WPu-2000 Wymuszalnik prądowy

There is no translation available.

Wymuszalniki prądowe WPu-1000 i WPu-2000 służą do zasilania układów wymagających sprawdzania przy dużej wartości prądu zmiennego np. wyzwalaczy termicznych, przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych itp.

WPu-4000 Источник тока

Источник тока WPu-400 отличается наиболее высокой мощностью  и самым сильным выходным током из целой серии источников тока типа WPu. Это портативный тестирующий прибор, предназначенный для питания переменным током устройств, нуждающихся в проверке и регулировании систем, зависящих от величины тока или напряжения, например, тепловых расцепителей, трансформаторов тока, реле максимального тока, первичных реле и т. п., и особенно для тестирования расцепителей в выключателях мощности типа APU.

WP-60 Zasilacz prądowo-napięciowy

There is no translation available.

Zasilacz prądowo-napięciowy typ WP-60 przeznaczony jest do zasilania prądem zmiennym lub stałym urządzeń wymagających sprawdzenia i regulacji układów zależnych od wartości przepływającego prądu.

ZWN-2000 Zadajnik wysokiego napięcia

There is no translation available.

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej np. zabezpieczeń ziemnozwarciowych, przekładników napięciowych i prądowych.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2021 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.