Seminarium organizowane przez SEP Odział w Bielsku-Białej

Seminarium organizowane przez SEP Odział w Bielsku-Białej

W dniach 2 i 3 czerwca 2011 roku w miejscowości Brenna uczestniczyliśmy w seminarium organizowanym przez Bielsko-Bialski Oddział SEP na temat: "Ochrona przepięciowa systemów pomiarowo-rozliczeniowych w świetle nowych dyrektyw UE i obowiązujących aktów prawnych oraz analiza jakości energii elektrycznej, nowoczesne liczniki i układy pomiarowe”. 

Seminarium było organizowane dla przedstawicieli firm energetycznych: EnergiaPro, Enion, PSE i Vattenfal.

Nasza firma prezentowała wystąpienia na temat: „Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie analizy jakości energii, parametrów sieci oraz pomiarów” i „Wykorzystanie przyrządów do realizacji różnych rodzajów pomiarów metrologicznych”. 

Poza wystąpieniami prezentowaliśmy przyrządy pomiarowe produkowane przez naszą firmę:

  • tester liczników typ TL-1
  • licznik kontrolny typ LK-10
  • analizator obwodów trójfazowych typ ANOT-11
  • tester przekładników prądowych typ TP-100
  • konwerter RS232 / RS485 / USB z optoizolacją typ RS / USB

P1150417
P1150409
P1150371
P1150368
P1150362
P1150322
P1150321
P1150319
P1150313
326-1063
326-1062

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój