Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z RPO-WSL na lata 2007-2013

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z RPO-WSL na lata 2007-2013

 

30 grudnia 2011 r. zakończono realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Energopomiar-Elektryka na rynku krajowym przez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych urządzeń elektrycznych za pomocą przewoźnego zespołu napięciowego”.

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.04-00-035/09-00 z dnia 17.11.2010 r. i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono:

  1. Przewoźny Zespół Napięciowy,
  2. Oprogramowanie do badań stanów dynamicznych przekładników,
  3. Wzorcowy Przekładnik Napięciowy,
  4. Zestaw do badań wyładowań niezupełnych.

Dzięki realizacji ww projektu zatrudniliśmy 3 pracowników oraz wprowadziliśmy do swojej działalności:

I. nowe usługi:

  1. próby napięciowe transformatorów i innych urządzeń stacyjnych w miejscu zainstalowania,
  2. badanie izolatorów przepustowych wysokiego napięcia

II. oraz udoskonaliliśmy usługi związane z:

  1. pomiarami ograniczników przepięć do 250kV,
  2. pomiarami przekładników napięciowych do 250 kV.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.