Spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40

Spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40

W dniach 25-26 stycznia br. odbyło się w Paryżu piąte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40 „Copper sulphide long-term mitigation and risk assessment” (Zapobieganie skutkom obecności siarczku miedzi w długim aspekcie czasowym i ocena ryzyka).

Głównym tematem spotkania było omówienie treści Raportu, podsumowującego dotychczasową, 2,5 roczną działalność Grupy, który będzie przedstawiony na Sesji Plenarnej CIGRE w Paryżu w sierpniu br.

Podczas spotkania omówiono również najnowsze wyniki prac trzech zespołów tematycznych: „Mechanizm tworzenia się siarczku miedzi”, „Ocena ryzyka” i „Długotrwałe skutki stosowania metod zapobiegania skutkom korozyjności olejów”. Zaprezentowano 8 referatów, dotyczących zarówno badań laboratoryjnych jak i rzeczywistych przypadków uszkodzonych transformatorów. Reprezentująca Energopomiar-Elektrykę dr inż. Teresa Buchacz omówiła doświadczenia ze stosowaniem regeneracji korozyjnych olejów w Polsce oraz wyniki wykonanych pomiarów i badań.

 

09
08
07
06
04
05
03
02
00
01

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój