Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA

W dniu 01 czerwca 2012 r. w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

W związku z kończącą się kadencją członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w czasie tegorocznego zebrania, dokonano wyboru nowych władz.

Miło nam poinformować, iż na członków Rady Nadzorczej zostali powołani:

  • Tadeusz Wypych,
  • Grzegorz Grzegorzyca,
  • Adam Smolik.

W skład nowego Zarządu spółki udziałowcy powołali dotychczasowego Prezesa Pana Daniela Pawłowskiego oraz Pana Jerzego Wrzoska, który pełnił będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego. Wszystkim panom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz rozwoju Spółki.

Jednocześnie chcieliśmy podziękować dotychczasowemu Wiceprezesowi Andrzejowi Sanockiemu, za 15 lat pracy w zarządzie Spółki.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o:

  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011,
  • podziale zysku,
  • udzieleniu absolutorium organom Spółki z wykonania obowiązków

P1180730
P1180712
P1180666
P1180646
P1180595
P1180604

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój