Seminarium: „Zarządzanie eksploatacją transformatorów w sieciach elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.” 22 czerwca 2012 r.

Seminarium: „Zarządzanie eksploatacją transformatorów w sieciach elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.” 22 czerwca 2012 r.

W dniu 22.czerwca b.r. odbyło się w siedzibie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Seminarium dotyczące problemów „Zarządzania Eksploatacją Transformatorów” pracujących w stacjach i sieciach elektroenergetycznych Kombinatu.

Seminarium zorganizowane zostało przez Dyrekcję techniczną Kombinatu oraz ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKETRYKA Sp. z o.o., przy współudziale Centralnego Kolegium Elektrotechniki i Automatyki Górniczej oraz Towarzystwa Konsultantów Polskich.

Na Seminarium wygłoszonych zostało 9 referatów, z czego 6 referatów wygłosili pracownicy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Obrady prowadzili Kazimierz Staszewski, Główny Inżynier ds. Energio-mechanicznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Daniel Pawłowski Prezes Zarządu ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Przedstawiciele ZPBE Energopomiar-Elektryka z Gliwic, w swoich referatach prezentowali zagadnienia dotyczące:

  • zakresu usług wykonywanych przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.,
  • stanu technicznego transformatorów 110kV/SN – oceny, najczęstszych niedomagań, uszkodzeń oraz nowopowstałych zagrożeń, diagnostyki technicznej,
  • wydłużania żywotności transformatorów energetycznych,
  • monitoringu oraz diagnostyki „on-line”,
  • wybranych zagadnień eksploatacji urządzeń rozdzielczych i stacyjnych – w tym przekładników.

Prócz tego w ramach wystąpień dokonano prezentacji nowoczesnej aparatury wspomagającej eksploatację transformatorów.

W spotkaniu tym, ze strony KGHM Polska Miedź S.A. wzięło udział ponad 60 osób, 
w tym przedstawiciele: Dyrekcji kombinatu, Ośrodka Badawczego Cuprum oraz przedstawiciele Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Podsumowania obrad, w imieniu Kombinatu dokonał Dyrektor Ryszard Biernacki, który podziękował naszej firmie za aktywny udział w spotkaniu oraz podkreślił wagę prawidłowo prowadzonej diagnostyki transformatorów w celu zapewnienia ich niezawodnej pracy.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój