Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 07 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o:

  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
  • udzieleniu absolutorium organom Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020.

W związku z kończącą się kadencją członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w czasie tegorocznego zebrania, dokonano wyboru nowych władz.

Miło nam poinformować, iż na członków Rady Nadzorczej zostali powołani:

  • Jacek Sanocki,
  • Tomasz Guzy,
  • Marcin Mroncz.

W skład nowego Zarządu spółki udziałowcy powołali na stanowisko Prezesa dotychczasowego Wiceprezesa Pana Jerzego Wrzoska, a na stanowisko Wiceprezesa Pana Adama Kurzyńskiego.

Wszystkim panom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz rozwoju Spółki.

Jednocześnie pragniemy podziękować:

  • za dwudziestosześcioletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarzdu dotychczasowemu Prezesowi Panu Danielowi Pawłowskiemu,
  • za osiemnastoletnią pracę w organach Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Wypychowi,
  • za dwudziestojednoletnią pracę w organach Rady Nadzorczej Panu Adamowi Smolikowi.

Pragniemy również podziękować wszystkim wspólnikom za przybycie.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.