Badanie jakości energii elektrycznej

Badanie jakości energii elektrycznej

Badanie jakości energii elektrycznej

Zakres badań obejmuje wszystkie wielkości charakteryzujące jakość energii, wyszczególnione w aktualnych przepisach, takie jak:

 • poziom, częstotliwość i zmiany wartości skutecznej napięcia zasilającego,
 • zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie (z wyznaczeniem współczynników odkształcenia napięcia i prądu),
 • asymetria napięć (w sieciach trójfazowych),
 • przerwy w dostawie energii,
 • szybkozmienne zmiany (zapady i podskoki) napięcia zasilającego,
 • uciążliwość migotania światła (związana z wahaniami napięcia, tzw. efekt “flickera”), czyli subiektywne wrażenie zmiany natężenia oświetlenia.

Oferujemy ponadto:

 • kontrolę poboru mocy czynnej i biernej oraz przepływu energii elektrycznej w dowolnych przedziałach czasowych,
 • doradztwo przy ustalaniu warunków dostawy energii,
 • dobór, montaż, rozruch i pomiary kontrolne urządzeń do kompensacji mocy biernej,
 • dobór urządzeń zapewniających poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej.

Pomiary, które są podstawą do analizy jakości energii, wykonujemy za pomocą aparatury rejestrującej, posiadającej aktualne świadectwa sprawdzenia. Wyniki naszych prac mogą być wiarygodnym dowodem w sprawach spornych na linii dostawca - odbiorca energii elektrycznej.
W warunkach konieczności stałego kontrolowania jakości energii elektrycznej, proponujemy naszym Klientom realizowane w naszej firmie systemy ciągłego monitorowania jakości parametrów sieci. Zapewniają one pomiar jakości energii elektrycznej w wyznaczonych punktach sieci energetycznej oraz przesyłanie danych do centralnego komputera. 
System monitoring jakości energii elektrycznej zrealizowano w oparciu o sieć rozproszonych Analizatorów Parametrów Sieci (AS). Każdy AS jest niezależnym punktem pomiarowym. Jego pamięć wewnętrzna umożliwia rejestrację oraz przegląd wybranych parametrów i zdarzeń. Komunikują się one między sobą łączami RS485/232, wg. protokołu MODBus (standard przemysłowy). W zależności od zakłóceń / odległości mogą to być łącza światłowodowe,konwencjonalne (skrętka) oraz bezprzewodowe (modemy GSM, radiolinia).
W danym GPZ może pracować jednocześnie do 64 AS.
Poszczególne AS oprócz parametrów opisujących jakość energii elektrycznej mierzą i rejestrują również następujące parametry sieci:

 • U, l, P, Q, S, cos, tg, Ep, Eq, Es,
 • przebiegi czasowe prądów i napięć (oscyloskop z pamięcią).

System Monitorowania Jakości Parametrów Sieci zapewnia:

 • komunikację z Analizatorami Sieci,
 • wizualizację on-line mierzonych wielkości,
 • alarmowanie o przekroczeniu ograniczeń, limitów itp.,
 • archiwizację i przegląd off-line mierzonych wielkości,
 • dostęp sieciowy do mierzonych wielkości,
 • przetwarzanie mierzonych wielkości,
 • zapis do pliku / wydruk archiwizowanych wielkości,
 • współpracę z innymi systemami pracującymi w energetyce.

Gwarantujemy solidne i rzetelne wykonanie powierzonych nam prac. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Adam Kurzyński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 54,
 • mgr inż. Paweł Polus, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 53.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój