System rejestracji i analizy parametrów elektrycznych SAS-PLUS

System rejestracji i analizy parametrów elektrycznych SAS-PLUS

System rejestracji i analizy parametrów elektrycznych SAS-PLUS

Prezentowany układ jest wynikiem naszych ponad 20. letnich doświadczeń w zakresie rejestracji i analizy przebiegów elektrycznych oraz odpowiedzią na potrzeby rynku związane z koniecznością wykonywania wyrafinowanych analiz w sieciach elektrycznych dużych zakładów przemysłowych zgodnie z obowiązującymi w kraju normami (np. określanie cech jakościowych energii wg PN-EN 50160).

Zaprojektowano wirtualne środowisko pomiarowe, które z punktu widzenia użytkownika składa się z tradycyjnych, powiązanych ze sobą mierników symulowanych w postaci graficznej na ekranie komputera, charakteryzuje się znaczną elastycznością programową.
System oferowany jest w wykonaniu przemysłowym (w pełni przemysłowe komputery i karty pomiarowe, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, standard mechaniki 19’’) w oparciu o nowoczesne elementy składowe renomowanych wytwórców.
SAS-PLUS zapewnia wszystkie funkcje tradycyjnych urządzeń pomiarowych oraz wprowadza nowe niemożliwe do wykorzystania w ramach starej technologii. Szczególnie istotną i wyróżniającą cechą systemu SAS-PLUS są właściwości metrologiczne gwarantujące pomiary z ponadprzeciętną dokładnością oraz dynamiką w dziedzinie czasu. SAS-PLUS posiada potwierdzenie metrologiczne przez akredytowane w PCA specjalistyczne laboratorium pomiarowe. Sygnały pomiarowe dostarczone do systemu:

 • napięcia z przekładników nadzorowanego badanego układu (UR, US, UT, UO),
 • prądy z przekładników nadzorowanego układu (IR, IS, IT, IO),
 • sygnały dwustanowe.

 

System SAS-PLUS umożliwia:

 • lokalny (na dołączonym monitorze) oraz zdalny (na wyznaczonych stacjach roboczych pracujących w heterogenicznej rozproszonej sieci komputerowej) pomiar oraz wizualizację wybranych parametrów elektrycznych badanych układów (RMS prądów i napięć, zawartości harmonicznych w prądach i napięciach, współczynników THD, mocy czynnych i biernych, energii, częstotliwości, przesunięć kątowych, współczynników asymetrii napięć, kierunków przepływu mocy, przekroczeń założonych limitów np. mocy itd.). Zadania te realizowane są w czasie rzeczywistym w celu określenia bieżącego oraz historycznego stanu pracy nadzorowanych układów elektroenergetycznych,
 • lokalną oraz zdalną rejestrację zmierzonych parametrów elektrycznych,
 • rejestrację zakłóceń (dynamicznych elektrycznych stanów nieustalonych oraz stanów quasi ustalonych),
 • rejestrację zdarzeń.

System SAS-PLUS współpracuje między innymi z systemem EAZ.
Charakteryzuje się on nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania. Urządzenie stanowi element rozproszonej heterogenicznej sieci pomiarowej czasu rzeczywistego. System wizualizacji i rejestracji SAS-PLUS można skonsolidować między innymi z:

 • dowolnej klasy systemem nadzoru pracującym pod kontrolą wybranego przez Klienta komputerowego systemu operacyjnego MS Windows, LINUX lub UNIX wykorzystującym otwarte przemysłowe protokoły komunikacji sieciowej,
 • przeglądarkami WWW wybranych Klientów SAS-PLUS,
 • systemami telekomunikacyjnymi.

Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne systemu SAS-PLUS wykazały, że kompleksowa analiza dużych sieci elektrycznych wykonana za pomocą tradycyjnych środków technicznych jest niezwykle trudna i praktycznie rzecz biorąc niemożliwa do realizacji. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania systemu SAS-PLUS, jest możliwość rejestracji oraz dokumentowania całego procesu. System jest wyposażony w wysokiej klasy rejestrator stanów nieustalonych (udary prądowe, kołysania mocy itd.) oraz zdarzeń.  Firma ZPBE Energopomiar-Elektryka może się podjąć realizacji kompletnego systemu zawierającego między innymi szafę automatyki oraz komputerowe urządzenia komunikacyjne. Powyższe prace były z powodzeniem realizowane przez ZPBE Energopomiar-Elektryka u większości Klientów. Podstawowe dane techniczne systemu SAS-PLUS. Obwody pomiarowe:

 • komplet trójfazowych wejść napięciowych z optoizolacją, napięcie znamionowe Un: 100/√2V, zakres roboczy: 0V do 200V,
 • komplet trójfazowych wejść prądowych z optoizolacją, prąd znamionowy In: 1A, zakres roboczy: 0A do 10A,
 • częstotliwość znamionowa fn: 50Hz,
 • częstotliwościowy zakres roboczy: 45..65Hz,
 • znamionowy pobór mocy: 0.5VA na kanał,
 • CMV, wejście do wyjścia : trwałe 2500V RMS, +/-3500V Peak.

Napięcie pomocnicze:

 • system SAS-PLUS zasilany jest napięciem gwarantowanym 220V AC stacji.

 

Wejścia/wyjścia dwustanowe:

 • urządzenie posiada 16 programowanych izolowanych wejść/wyjść dwustanowych do współpracy z obwodami zewnętrznymi.

 

Uchyby:

System SAS-PLUS wyznacza wielkości pomiarowe z następującą dokładnością:

 • wartości skuteczne napięć i prądów: klasa 0.1,
 • częstotliwość: błąd

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój