Pracownia Pomiarów Termowizyjnych

termogram odłącznika 110 kV

W zakresie akredytacji wykonuje termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na urządzeniach elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.


Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269 (dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Należą do nich:

 • termowizyjne pomiary elementów toru prądowego rozdzielni wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz linii napowietrznych,
 • termowizyjne pomiary transformatorów,
 • termowizyjne pomiary generatorów,
 • termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na powierzchni płaszcza izolacji cieplnej kotłów energetycznych, turbin oraz rurociągów technologicznych i ciepłowniczych,
 • termowizyjna kontrola drożności rur ekranowych kotłów energetycznych.

termogram

W przypadku, gdy wymagane jest włączenie do sprawozdania z badań opinii i interpretacji, sporządzane są one przez upoważnione osoby posiadające odpowiednie kompetencje.
Osobą upoważnioną do wydawania opinii w zakresie badań termowizyjnych jest:

 • Krzysztof Patschek

 

Zakres działalności dodatkowo obejmuje:

 • diagnostykę techniczną urządzeń i obiektów, między innymi: silników, kotłów, kanałów spalinowych, elektrofiltrów, kominów itp., na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni w trakcie ich normalnej eksploatacji,
 • badania rozkładu temperatury na powierzchni przegród budowlanych oraz analizę przyczyn nadmiernych strat ciepła w budownictwie,
 • kompleksowe badania charakterystyk termicznych powłok budynków oraz ocenę stanu technicznego różnych instalacji w zakładach przemysłowych, centrach handlowych itp.,
 • kontrolę szczelności podziemnej sieci ciepłowniczej oraz ocenę stanu technicznego izolacji termicznej podziemnych rurociągów ciepłowniczych na podstawie analizy rozkładu temperatury na powierzchni okrywającej je ziemi.


W czasie ponad 30-letniej działalności wykonaliśmy badania i pomiary termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych praktycznie na wszystkich elektrowniach i stacjach najwyższych napięć oraz w wielu zakładach przemysłowych na terenie całego kraju.
Z wszystkich tych badań i pomiarów posiadamy dużą bazę materiałów służących do celów porównawczych.
Wdrażaliśmy diagnostykę termowizyjną w krajowej energetyce, opracowując między innymi temperaturowe kryteria oceny połączeń prądowych na stacjach i liniach elektroenergetycznych, wprowadzaliśmy do stosowania technikę lotniczą do kontroli termowizyjnej napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz opracowaliśmy metodę kontroli drożności rur kotłów energetycznych.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Krzysztof Patschek, , 32 237 66 50, 691 856 350,
 • Mariusz Wacławek, , 32 237 66 38, 693 280 041.

 

Pliki do pobrania:

certyfikat akredytacji AB 269
zakres akredytacji AB 269

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 - NOWOŚĆ!
Mikroprocesorowe urządzenie służące do generacji dużych prądów o stabilizowanej wartości.
Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
Wskaźnik magnesu neodymowego WMN-1
Wskaźnik przeznaczony jest do wstępnej identyfikacji liczników energii elektrycznej wodomierzy oraz gazomierzy, które zostały poddane działaniu magnesu neodymowego.
Więcej...

Polecamy

 • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

  Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.