Laboratorium Wzorcujące nr AP 063

AP 063

Prestiżowa część działalności Laboratorium to wzorcowanie przyrządów i urządzeń pomiarowych służących do pomiaru wielkości elektrycznych, potwierdzone Certyfikatem akredytacji – Nr AP 063 – nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Prace wykonujemy głównie w siedzibie naszej firmy, w odpowiednio dostosowanych pomieszczeniach laboratoryjnych. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, prace możemy realizować również u Klienta, w miejscu zainstalowania obiektu wzorcowania.

Wzorcowania objęte akredytacją wykazano w Zakresie Akredytacji Nr AP 063.

Pełna oferta usług Laboratorium Przyrządów Pomiarowych – w tym wzorcowania poza akredytacją (dokumentowane bez znaków akredytacji) – dostępna jest w zakładce Usługi w pozycjach Zakres działalności oraz Katalog usług.

 

Kierownictwo Laboratorium:

  • Kierownik laboratorium - mgr inż. Tomasz Guzy, , tel. 32 237 66 60,
  • Kierownik ds. Jakości - inż. Tadeusz Wypych, , tel. 32 237 66 66,
  • Kierownik Techniczny - inż. Jerzy Zmysło, , tel. 32 237 66 63.

 

Pliki do pobrania:

karta informacyjna
certyfikat akredytacji
zakres akredytacji
personel Laboratorium
harmonogram kalibracji wzorców odniesienia

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”