Ładowarka pojazdów elektrycznych

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż wpisując się w aktualne trendy związane z rozwojem innowacyjnych produktów oraz dbając o rozwój produktów proekologicznych, firma nasza oferuje swój najnowszy, związany z rozwojem elektromobilności, produkt, którym jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych EPCHARGER 22kW.

Czytaj więcej...

Nasze najnowsze urządzenia

Nasz dział produkcji w ostatnim czasie opracował lub zmodernizował następujące urządzenia: mini tester przekładników prądowych typ miniTP, zadajnik napięcia rażenia dla sieci SN typ ZNR-SN oraz tester zabezpieczeń upływowych typ TZU-1.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 06 czerwca 2018 r. w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

Czytaj więcej...

Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów - Wisła 2018

W dniach 9-11 maja 2018 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle-Jaworniku odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna pt.:

„ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”

Czytaj więcej...

Wzór przemysłowy CP-2

Niniejszym informujemy, iż nasz Czujnik Przechyłu typ CP-2 został objęty ochroną jako wzór przemysłowy w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Promocja projektu współfinansowanego w ramach RPO – WSL na lata 2014-2020

16 maja 2017r. w Gliwicach odbyło się seminarium dot. pomiarów parametrów sieci WN zorganizowane przez firmę ASTAT Sp. z o.o.  i ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Narada techniczna „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”

W dniach 9-10 marca 2017 r. odbyła się zorganizowana przez ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" i firmę Ekofluid Polska narada techniczna pt.: „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”.

Czytaj więcej...

Wynik przetargu

Informujemy, iż w dziale Przetargi na naszej stronie internetowej, zamieszczona została informacja o wyniku postępowania na dostawę macierzy dyskowej.

Czytaj więcej...

Nowy przetarg

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na dostawę macierzy dyskowej.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”