O firmie

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działająca na rynku polskim i międzynarodowym od roku 1992. Doświadczenia nasze sięgają jednak lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdyż nasza działalność jest kontynuacją działalności Gliwickiego ENERGOPOMIARU, a w szczególności Zakładu Elektryki i Gospodarki Elektroenergetycznej.

Od początku powstania przyświeca nam hasło „Jakość nie jest przypadkiem” i zgodnie z tym przesłaniem realizujemy nasze usługi zapewniając klientom najwyższą jakość opartą na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników.

Pracownicy nasi to wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska wyróżniająca się doskonałą znajomością realiów technicznych polskiej energetyki. Dotychczasowa działalność pozwoliła nam zebrać bogate doświadczenie w wykonywaniu prac dla potrzeb energetyki zawodowej i przemysłu.

Dysponujemy bazą wyników pomiarowych i badań najważniejszych urządzeń energetycznych w kraju, co pozwala nam na prześledzenie jakości  ich dotychczasowej pracy i prognozę co do jakości i możliwości  dalszej eksploatacji.

Obecnie zatrudniamy ponad 100 pracowników. To dzięki ich ogromnemu doświadczeniu zawodowemu gwarantujemy profesjonalny poziom swoich usług. Doświadczona kadra techniczna i nowoczesna baza laboratoryjna również mobilna, są do dyspozycji Zleceniodawcy na terenie całego kraju. W ramach dotychczasowej działalności specjaliści nasi prowadzili prace na wszystkich najważniejszych obiektach elektroenergetycznych w Polsce oraz wielu obiektach zagranicznych.

Działalność firmy to kompleksowe usługi i prace pomiarowo-badawcze dla potrzeb energetyki i innych gałęzi przemysłu.

Oprócz działalności usługowej bardzo prężnie rozwija się nasz dział produkcji, który obecnie wytwarza kilkadziesiąt typów bardzo zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnie  urządzeń kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych.

Dużą rolę w rozwoju naszej firmy odgrywa współpraca  z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. Pozwala nam to na podejmowanie się prac całościowych (interdyscyplinarnych), co w znacznym stopniu rozszerza zakres proponowanych usług oraz pozwala na rozwijanie nowoczesnych metod diagnostycznych służących przede wszystkim wczesnemu wykrywaniu zagrożeń i zapobieganiu awariom.

Nasi Klienci

Naszymi głównym klientami są spółki dystrybucyjne energii elektrycznej, elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, producenci energii ze źródeł odnawialnych, zakłady chemiczne,  petrochemiczne, papiernicze i inne branże przemysłu.

Główny profil działania to:

 • ekspertyzy stanu technicznego urządzeń energetycznych,
 • ocena przydatności do dalszej eksploatacji,
 • odbiory fabryczne urządzeń energetycznych u Producentów, m.in.: transformatory, generatory, kable,
 • badania oleju elektroizolacyjnego,
 • badania zagrożenia porażeniowego,
 • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego dla największych inwestycji realizowanych w polskiej energetyce,
 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej
  i przemysłowej,
 • prace badawcze pozwalające na rozwój i implementację do KSE odnawialnych źródeł energii,
 • pomiary i analiza jakości energii elektrycznej na styku dostawca/odbiorca,
 • projektowanie i wykonanie specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
  i diagnostycznej o szerokim spektrum zastosowań.

W ramach naszej działalności funkcjonują dwa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoria:

 1. Laboratorium Przyrządów Pomiarowych
 2. Laboratorium Badawcze skupiające:
  • Pracownię Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych,
  • Pracownię Pomiarów Termowizyjnych,
  • Pracownię Pomiarów Hałasu i Drgań.

 

ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.  prężnie działa na forach organizacji branżowych krajowych i międzynarodowych. Nasi pracownicy są członkami:

 • Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE),
 • Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Towarzystwa Konsultantów Polskich,
 • Polskiego Towarzystwa Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki.

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”